Johda menestyksekkäästi tiedolla.

Operatiivinen ja strateginen johtaminen vaatii monipuolista, tietoon pohjautuvaa ymmärrystä liiketoiminnasta. Päätöksenteon tueksi Saarni Intelligence auttaa kiteyttämään oleellisimmat tiedolla johtamiseen liittyvät tarpeet, parantamaan tiedon laatua sekä havainnollistamaan visuaalisesti tärkeimmät avainluvut.

Liiketoiminnan reaaliaikainen hahmottaminen yhtäaikaisesti myynnin, rekrytoinnin, työnteon sekä palkkauksen ja hallinnon näkökulmasta nopeuttaa ja selkeyttää operatiivista johtamista. Saarni Intelligence kokoaa tiedon yhteen, jolloin johto, hallinto, myynti- ja rekrytiimit sekä asiakkaat voivat tarkastella ja analysoida samaa tietoa itselleen tärkeiden mittareiden kautta.

Olemme osa uutta SaaS-yhteisöä

Saarni Intelligence Oy on osa Saarni Cloud -konsernia, joka on SaaS-palveluita tarjoava ohjelmistokonserni. Henkilöstöhallinnon, oppimisen, työajanseurannan, taloushallinnon ja analytiikan palveluitamme käyttää noin 400 000 henkilöä Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.
Eri toimialoilla toimivia asiakasyrityksiä konsernilla on lähes 1 000.

Aiomme olla Suomen parhaiden SaaS-toimijoiden yhteenliittymä – yhteisö, johon sekä huippuluokan pilvipalveluiden kehittäjät että menestystä janoavat asiakasyritykset haluavat kuulua.